KERESÉS

Emberi tevékenységek - a társadalmi tevékenység különleges formája

Az emberi tevékenységek - különös formábankölcsönhatás a környező valósággal. Ez egy összetett kategória. A tevékenység egy személy tevékenysége, amelynek következtében a létező környezet és a személy maga átalakul. Ez az egyének tevékenysége, együttesen vagy magányban, egyedül a környező világgal. De bármi is legyen, nem tekinthető külön-külön, nem távolítható el a nyilvánosságtól, a társadalom életéből. Ez a rendszer szerepel a PR-rendszerben, amely nélkül az emberi tevékenység egyáltalán nem létezik.

Az állatokkal való hasonlóság az, hogy egy személy isalkalmazkodik az élet feltételeihez, de a kardinális különbség a következő: tevékenységének transzformációs jellegű. Ezért az állatok a természeti környezetben élnek, és az emberek a társadalomban élnek, amely a tudatos munkájuk eredménye, ahol számos kapcsolat jön létre: társadalmi, politikai, gazdasági, jogi stb. Az állatvilágban ilyen kapcsolatok nem léteznek. Az embereket körülvevő valóság alkotásaik eredménye.

Az emberi tevékenység célirányos köszönhetőenaz a tény, hogy tudatában van. Ennek eredményeképpen létrejön egy olyan eredmény, amelyet az elmében helyeztek el. A célnak meg kell felelnie a lehetőségeknek. Mindaz, ami segít a munkafolyamatban a cél elérésében, munkaeszközöknek nevezzük. Kizárólag az emberek képesek különleges eszközökkel befolyásolni a környezetet.

Egy személy bármilyen tevékenysége motivációval rendelkezikvan oka annak, hogy cselekedjen. A motiváció az igények, érdekek hatása alatt merül fel. A fő motiváció az a vágy, hogy kielégítse saját szükségleteit, az emberi tevékenység fő forrását.

Alapvetően az emberi tevékenységfizikai és lelki felosztásra. Fizikai - különböző természetes tárgyak vagy közcélú tárgyak átalakulása. A spirituális az emberi tudatosság változása.

Gyakorlati tevékenységek gyakorlatiasakA környező világ és a társadalom változása, beleértve magát a személyt is. Csak a természet átalakítása anyagi és termelési, a társadalom átalakulása társadalmi és szervezeti tevékenység.

Az ember kognitív aktivitása sokrétűés változatos. Van olyan értékek megértése, amely az ideológiában és a világnézetben kifejezésre jut. Az ember képes arra, hogy anyagi és lelki értékeket hozzon létre, azaz a kreativitást. De az emberek viselkedésének motívumai nem csak tudatosak, hanem eszméletlenek is. Az intuíció különleges szerepet játszik a kreativitásban.

A társadalom teljes körű létezéséhez különböző tevékenységi területekre van szükség. Azok az emberek is, akik a jellemzőikben különböznek, inkább ezt vagy azt a szférát preferálják, amely közelebb van hozzájuk.

Az emberi tevékenység területei közül nyolc:

  1. Pedagógia. Az embereket társadalmi értékekre hozza. Ide tartozik a társadalom kialakulása, az óvodától a felsőoktatási intézményekig. Tegye azt tanárok, tanárok.
  2. A menedzsment szférája. Tartalmazza a társadalom minden vezetőségét. Ezt kezelők, tisztviselők, köztisztviselők kezelik.
  3. Science. Hozzon létre új eredményeket, amelyek célja a világ javítása. Tedd meg a tudósokat.
  4. Art. Lelki értékek létrehozása. Művészek, írók, költők, művészek.
  5. Ecology. Felhívják az életminőség javítására. Kutatóintézetek, minisztériumok és különböző szervezetek vesznek részt.
  6. A gazdaság. Az anyagi vagyon növekedése. Bankárok, vállalkozók, dolgozók vesznek részt benne.
  7. Medicine. Az emberiség állapotának javítására, kórházakra, poliklinikákra és egyéb egészségügyi létesítményekre van szükség, ezt orvosok és más egészségügyi dolgozók gyakorolják.
  8. Fizikai képzés. Ez egy életmód. Ez a sportolókkal és a közönséges állampolgárokkal foglalkozik.
  9. </ ol </ p>
  • Értékelés: