KERESÉS

A szellemi tulajdon védelme és felhasználása. Mi a szellemi tulajdon?

Ahogy az emberi evolúció is fejlődöttaz emberek és tulajdonuk, tulajdonuk között felmerülő jogi kapcsolatok. Az ókori Róma idején az ingatlanra vonatkozó kérdés egyszerűen megoldódott - egy vindikta bevezetésével. A tulajdonhoz fűződő jogok elismerése vagy elidegenedése ugyanakkora eljárás volt. Azonban, ahogy fejlődtek, az emberek megértették, hogy minden jognak nincs jelentős megnyilvánulása. Más szóval, nem minden meg lehet mutatni az ujját, és azt mondja: "Ez az enyém!"

szellemi tulajdon védelme

Így kezdődtek a jogi tudósokspeciális kategóriákat, hogy valahogy szabályozzák ezt a jogot. A tudományos kutatások eredményeképpen megjelent a polgári ágazat egy meghatározott alszektora: a szellemi jogok. A jogok és kötelezettségek egy csoportja mellett egy speciális védelmi mechanizmust is kifejlesztett, amelyet a későbbiekben a cikk ír le.

Az iparág fejlődésének története

Szellemi tulajdon amely maga az emberiség fejlődésén alapult. Hagyományosan az alágazat története több fő szakaszra osztható, nevezetesen:

- Az első szakasz a tipográfia előfordulása jellemzi. Ettől kezdve az emberek nemcsak saját műveiket tették közzé, hanem bizonyos jogokat is szereztek. Ekkor jelent meg a szerzői jog, amelyet az 1886-os irodalmi és művészeti alkotások védelméről szóló berni egyezmény tartalmazott.

a szellemi tulajdon

- A második szakaszban szabadalmi jog alakult ki, vagy inkább annakAz inverz képet. Ez a gyári kapcsolatok és az ipari forradalom fejlődésének volt köszönhető. Az ezen a területen dolgozó emberek új technológiákat vezettek be a termelési folyamatba. Így mindenki érdekelt abban, hogy a találmány kivételes, és a tudás funkcionalitásának gondolatát nem fogadták el más kutatók. Innen kezdődött a szabadalmi törvény.

- A harmadik szakasz Ez a XX-XXI. Századra esik, amikor tudományos felfedezésekről van szószinte minden nap. Az internet a tudományos közösség kialakulásához vezetett, és a szellemi tulajdon területén is nagymértékben kidolgozott jogi szabályozást. Ez a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó globális szervezetek (WIPO, WTO, stb.) Kialakulásához vezetett.

Szellemi tulajdon - a koncepció

Figyelembe véve a polgári jog ezen alkotóelemének nagyobb fejlődését, ki kell emelni annak fogalmát. Így a szellemi tulajdon kizárólagos jogot rögzítettvalamint a szerző személyes, nem vagyoni jogait a szellemi tevékenységének eredményeihez vagy az individualizálás eszközeihez. A jogalkotó ezen a területen a monopólium bizonyos természetét hozza létre, így a szerző saját munkájának eredményeit használja fel.

Szövetségi Szellemi Tulajdon-Hivatal
Ebben az esetben minden ilyen felhasználásmás harmadik felek eredményei csak a szerző engedélyével megengedettek. Szintén a szellemi tulajdon a gyümölcsöknek a jogosulatlan felhasználástól való védelmének bizonyos formái.

A szellemi tulajdonjogra vonatkozó tárgyak

Szellemi tulajdon használata amelyeket olyan tárgyakkal hajtanak végre, amelyeketaggodalmát. A listát először a stockholmi egyezmény 1967-ben jelentették be. Ezen a napon a Szellemi Tulajdon Világszervezet is létrejött. Dokumentuma szerint a tárgyak a következők:

- művészeti, tudományos, irodalmi művek;

- művészek tevékenysége (hangfelvételek, televíziós és rádiós programok);

- mindenféle találmány teljesen az emberi élet minden területén;

- ipari formatervezés;

- márkanevek, kereskedelmi nevek, védjegyek stb .;

- egyéb jogok, amelyek szellemi tulajdonnak minősülhetnek.

A szellemi tulajdon védelme iskiterjed az áruk eredetire vonatkozó földrajzi jelzésekre, domainnevekre, új növényfajtákra, adatbázisokra, zsetonokra stb. Ez a lista nem kimerítő, mivel a társadalmi kapcsolatok folyamatosan fejlődnek, ami az emberi szellemi tevékenység új gyümölcseinek megjelenéséhez vezet.

Félreértés a fogalmak megértésében

A "szellemi tulajdon" fogalmaunibody. A kifejezésben szereplő szavak nem értelmezhetők egymástól, hiszen az alszektor nevének nagyon értelme elvész. Ez a tény nagyon fontos, mert még egyes tudósok is, akik nem ismerik el ezt a fontos tényt, külön-külön használják az "intellektuális" és "vagyon" szavakat, ami más embereket megtéveszti a polgári jog ezen összetevőjének jogi vonatkozásairól. Ebből következik, hogy a szellemi tulajdon nemcsak jogi, hanem specifikus nyelvi kategória is.

Elemzése a hazai szektor a polgárijogokat, meg lehet különböztetni a szellemi jogok különböző típusait, amelyeket az objektumnak, vagy inkább az emberi tevékenység gyümölcseinek minősítünk.

Szerzői jog és kapcsolódó jogok

A szerzői jogok szabályozzák a nyilvánosságotkapcsolatok, amelyek a tudományos, irodalmi műalkotások létrehozásának, felhasználásának eredményeként merülnek fel. Ebben az esetben a "munka" kategóriát arra használják, hogy hangsúlyozzák egy személy kreatív eredményének eredetiségét. Ezenkívül ennek az eredménynek objektív, materializált formában kell lennie. A szerzői jog védelme nem terjed ki az ötletekre, módszerekre, módszerekre, fogalmakra, tényekre és felfedezésekre.

Szellemi tulajdon osztály

Ami a kapcsolódó jogokat illeti, elegendőekközel a szerzőhez. Az ilyen típusú kategória létrehozásának szükségessége az XX - XXI. Század fordulóján jelent meg. Ez elsősorban azokat az eseteket érinti, amikor az intellektuális munka eredménye nem "jó" ahhoz, hogy munkaként ismerjék el. Ennek ellenére jogi védelme egyszerűen szükséges, mivel egy személy bizonyos erőforrásokat költött ahhoz, hogy konkrét eredményt hozzon létre. A szomszédos jogok szférája kiterjed a zenészek, a műsorszórók és egyéb hasonló tárgyak végzésére.

Szabadalmi jog

A szabályozott jogi szabályoka találmányok védelmére vonatkozó kapcsolatok, valamint az ipari természetű új modellek és minták, amelyeket szabadalmi jognak neveznek. Az ipari forradalom idején alakult ki, amint azt a cikkben korábban említettük. Ma a szabadalmi törvényt a világ szinte minden országában aktívan használják. Segítségével az emberek "felépítik" találmányaik jogi védelmét, hogy megvédjék magukat egy ötlet tényleges ellopásától.

szellemi tulajdon szolgáltatás
Gyakran elég az objektumok egész sorozataa szabadalmi jogot az "ipari tulajdon" kifejezéssel kombinálják. A szabadalmakat különleges végrehajtó testületek bocsátják ki. Az Orosz Föderációban ilyen "Rospatent".

Az áruk személyre szabásához szükséges jogok

Szellemi tulajdon védelmekiterjesztve az áruk személyre szabására. Ezek közé tartoznak a védjegyek, a márkanevek, a földrajzi megnevezések és a domainnevek. A gazdasági környezetben az összes bemutatott pénzösszeg egyetlen marketingtevékenységet folytat. A világpiac fejlődésének és globális növekedésének köszönhetően szükségessé vált a szellemi jogok elosztása az individualizációs eszközökhöz. A védjegyek és más hasonló tárgyak sérthetetlenségének biztosítása érdekében számviteli és védelmi sajátosságokat hoztak létre. Az individualizálás eszközei először hivatalosan beágyazódtak az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezménybe.

Növényfajta-jogok és kereskedelmi titkok

A termelési titkok között vannakolyan ismeretek, készségek és információk, amelyek a kereskedelmi titkok kategóriájába tartoznak. Az ilyen jellegű információnak azonban olyan egyedi szempontokat kell tartalmaznia, amelyek versenyelőnyre alkalmazhatók.

szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdonjogok meghatározzák a tenyésztők munkájának védelmét, akik rendszeresen új egyedi növényfajtákat vezetnek be.

A szellemi tulajdon igazolása

A szellemi védelem okaitulajdon indokolt, az állami hatalom bizonyos törekvéseiből származik. Köszönjük nekik a törvényeket, a nemzetközi jogi aktusokat, amelyek a képviselt jogi szférában szabályozzák a társadalmi kapcsolatokat. A törekvéseket általában a következő szempontok motiválják:

- a létrehozott védelem révén arra ösztönözve a vágyat, hogy valami újat hozzon létre a polgári jog más tárgyaitól;

- hivatalosan felismerni a szellemi munka gyümölcseinek alkotóit;

- hozzon létre egy mechanizmust a kreativitás jutalmazására;

- minden lehetséges módon a nemzeti kultúra és az ipar fejlődésének előmozdítása, valamint az állam nemzetközi méltóságteljes képviselete.

Jogsértések a szellemi tulajdon területén

Figyelembe véve, hogy szellemia tulajdon az egyének jogainak és kötelességeinek egy csoportja, az állam e kategória jogi védelmét biztosítja. Intelligens szellemi tulajdon védelmi stratégiájának megteremtése érdekében tudnia kell, hogy mi a jogsértés. A mai napig a következő jogsértések közül lehet megállapítani:

- A szerzői jog megsértése (kalózkodás és plagizálás).

- Olyan tárgyak terjesztése vagy használata, amelyek a szabadalmakban leírt vagy tartalmazott módszereket tartalmazzák.

- Az Orosz Föderáció területére történő hamisított áruk behozatala.

- a szerzői jog és a szomszédos jogok védelmére vonatkozó meglévő módszerek megkerülését célzó intézkedések, valamint az ilyen célú tárgyak terjesztése.

- Szellemi értékkel bíró vagy az intellektuális tevékenység eredményeivel kapcsolatos információk megváltoztatása vagy hamisítása.

- Az áruk földrajzi megjelölésére vonatkozó jogok megsértése.

- A szellemi tulajdonjogok egyéb megsértése.

Meg kell jegyezni, hogy minden országban van egy speciális szolgáltatás a szellemi tulajdonra, amely e kategória védelmével foglalkozik, és egyes esetekben vitatja a polgárok jogainak megsértését.

A szellemi tulajdon védelme nemzetközi szinten

Az elmúlt években, az ilyen szerepeolyan kategóriák, mint a nemzetközi szellemi tulajdon. Leggyakrabban ez a nyilatkozat nemcsak az ezen a területen működő szervezetek jogát egyesíti, hanem a nemzetközi jogi védelmi formákat is. Napjainkban a szellemi tulajdon iparának védelmében és fejlesztésében szerepet játszó legelismertebb globális szervezet a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete). 1967-ben alapították az ENSZ részeként. De 1974-ig csak a WIPO foglalkozott közvetlenül a szellemi tulajdonsal kapcsolatos kérdésekkel. Oroszországban a szervezet helyi analógja a Szellemi Tulajdon Szövetségi Szolgálata, bár funkciói valamilyen módon különböznek a WIPO-tól.

szellemi tulajdon

A Szellemi Szervezet előttAz ingatlan számos olyan konkrét feladatot tartalmaz, amelyekhez a WIPO létrejött. Ki kell választani a legfontosabb prioritást, nevezetesen:

- átfogó segítséget nyújt a feleknek a szellemi tulajdon területén új nemzetközi jogi aktusok aláírásának folyamatában;

- az állami jogszabályok modernizálása annak érdekében, hogy e téren szorosabb együttműködést biztosítsanak az országok között;

- segítségnyújtás állami szervek számára olyan szerve- zetek létrehozásában és szabályozásában, amelyek tevékenysége a szellemi tulajdon biztosítására és védelmére irányul.

Természetesen vannak más irányok is.A WIPO tevékenységét, mert a társadalmi kapcsolatok nem stagnálnak, ami újfajta szellemi tulajdonhoz vezet. Ez a tény arra utal, hogy a jogi szabályozás változása nem csupán helyi szinten, hanem nemzetközi szinten is megváltozik.

A történelem nagyfokú hatékonyságot mutat.A WIPO a szellemi tulajdon területén a kérdések szabályozásában. 1999-től napjainkig a szervezet segítségével a szerződések aláírásra kerültek a szellemi tulajdon kulcsfontosságú aspektusainak nemzetközi jogi szinten történő szabályozása (helyi, nemzeti és szövetségi szellemi tulajdon létezik, a hatalom területi struktúrájától és szerepétől függően ).

Szellemi tulajdon Szövetségi Szolgálata

Az Orosz Föderáció ma az egyik legfejlettebb fejlett ország. Így a szellemi tulajdon kezelése speciálisan előállítottközszolgáltatások. Oroszországban "Rospatent". Célja a szellemi tulajdon használatának közvetlen ellenőrzésére és felügyeletére irányuló feladatok ellátása, valamint a szellemi tulajdon, szabadalmak, védjegyek, földrajzi nevek stb. Védelmének biztosítása.

Ma a Rospatent fő funkciói a következők:

- az Orosz Föderáció Alkotmányának normáinak végrehajtása, törvények, rendeletek, amelyek tárgya szellemi tulajdon;

- a szellemi tulajdonra vonatkozó tárgyak speciális vizsgálatainak lebonyolítása és nyomon követése, valamint a hasonló tárgyakra vonatkozó különleges biztonsági okmányok kiadása;

- licencia szerződések és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok biztosítása;

- a szabadalmi díjak kifizetésének folyamatának felügyelete és ellenőrzése;

- a szabadalmi ügyvivők nyilvántartása és tanúsítása.

Így a szellemi tulajdon menedzsmentje Oroszországot a szolgálat tevékenységén keresztül végzik, amelynek szerkezete különleges feladatokkal és feladatokkal rendelkező alárendelt szervezeteket foglal magában.

Tehát a cikkben a koncepciót tekintettükszellemi tulajdon, a polgári jog ezen alágazatának főbb szempontjai és típusai, valamint a szellemi tulajdon megszervezése. Meg kell jegyezni, hogy ez a terület egyre több naponta fejlődik. Ezért a szellemi tulajdon jogi szabályozásának sajátosságai ma a legjelentősebbek a gyakorlati tudósok körében.

  • Értékelés: